💥💥 4 คาถาผู้สูงอายุ รู้เท่าทันสื่อ

💥💥 4 คาถาผู้สูงอายุ รู้เท่าทันสื่อ

1️⃣ หยุด 👉🏻 อย่าด่วนเชื่อ อย่าด่วนซื้อ ระวังถูกหลอก
2️⃣ คิด 👉🏻 วิเคราะห์ข้อดี - ข้อเสีย นึกถึงผลกระทบ
3️⃣ ถาม 👉🏻 หาข้อมูลเพิ่มเติม อย่าเชื่อสื่อแหล่งเดียว
4️⃣ ทำ 👉🏻 ปฏิบัติตาม 3 ข้อด้านบน ใจเย็นๆ ค่อยๆ ตัดสินใจ

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

#ข่าวจริงประเทศไทย #realnewsthailand
#รู้เท่าทันสื่อ 

ดูน้อยลง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar